Projekty konkursowe

Projekty konkursowe

19 kwietnia 2021

4 K w szkołach ćwiczeń

Kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia, które odbyło się 15 kwietnia 2020 r. przebiegało pod hasłem „Kompetencje przyszłości”. (więcej…)

25 marca 2021

Budowanie szkoły przyjaznej uczniowi

Kolejne spotkanie uczestników sieci „Budowanie marki szkół ćwiczeń” przebiegało pod hasłem edukacji włączającej. Puntem wyjścia do dyskusji nad budowaniem szkoły ćwiczeń przyjaznej uczniowi były wyniki badania przeprowadzonego wśród szkół ćwiczeń, którego tematem była szeroko rozumiana dostępność. (więcej…)

19 lutego 2021

Marka Szkoły Ćwiczeń

9 lutego 2021 r. odbyło się drugie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Budowanie marki szkół ćwiczeń”. Tematem wiodącym i obszarem do rozwoju stało się określenie głównych cech Szkół Ćwiczeń. Jakie miejsce zajmują w krajobrazie oświaty, jak są postrzegane, co robią i w jakim kierunku podążają? (więcej…)

30 grudnia 2020

Budowanie marki szkół ćwiczeń – sieć współpracy i samokształcenia szkół ćwiczeń

22 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze, zdalne spotkanie uczestników sieci: koordynatorów, dyrektorów szkół ćwiczeń oraz przedstawicieli instytucji wspierających rozwój i funkcjonowanie szkół. (więcej…)

27 października 2020

Projekty konkursowe: Województwo łódzkie

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa