Budowanie marki szkół ćwiczeń – sieć współpracy i samokształcenia szkół ćwiczeń

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

22 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze, zdalne spotkanie uczestników sieci: koordynatorów, dyrektorów szkół ćwiczeń oraz przedstawicieli instytucji wspierających rozwój i funkcjonowanie szkół.

Celem sieci jest wspieranie kompetencji kadry w trakcie funkcjonowania szkół ćwiczeń oraz w okresie zachowania trwałości projektu. Zadaniem ORE jako organizatora pracy sieci, jest stworzenie wirtualnej przestrzeni do wymiany doświadczeń, wspierania działania szkół ćwiczeń i wzmacniania wielorakich kompetencji kadry szkół ćwiczeń. Istotną rolą w pracy sieci jest także promowanie działań oraz upowszechnianie efektów projektów.

ORE planuje zorganizowanie różnorodnych aktywności: warsztatów, e-konferencji, krótkich szkoleń – realizowanych w formie online, a także w przypadku zmiany sytuacji w kraju w formie stacjonarnej.

Tematyka sieci skoncentrowana jest wokół rozwijania kompetencji w obszarze doskonalenia zawodowego oraz kształcenia nauczycieli. Ponadto zaplanowane są działania, wynikające z potrzeb zgłoszonych przez uczestników sieci. Szczególny nacisk będzie także położony na cztery obszary przedmiotowe: języki obce, matematykę, informatykę oraz przedmioty przyrodnicze.

Temat przewodni sieci to: „Budowanie marki sieci szkół ćwiczeń”. Realizacja tego wyzwania będzie oznaczała zbudowanie indywidualnego przekazu dla społeczności lokalnej oraz ogólnopolskiej dotyczącego unikalnych wartości i cech marki szkoły ćwiczeń. Szkoły opowiedzą o sobie w nowoczesnej formule brandingu: co je wyróżnia, jakie są ich korzenie i dokąd chcą dotrzeć dzięki udziałowi w projekcie

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa