Trening Pewności Siebie – 23 wyszkolonych specjalistów 28-29.09.2023

W dniach 28-29.09.2023 Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizował szkolenie dla 23 pedagogów i psychologów szkolnych z województwa mazowieckiego pt. „TRENING PEWNOŚCI SIEBIE – Program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej”.

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE (TPS) jest metodą opracowaną przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” i przeznaczoną do pracy z dziećmi doświadczającymi dręczenia ze strony rówieśników. Celem TPS jest podnoszenie poczucia własnej wartości u poszkodowanych oraz nauka asertywności i nawiązywania pozytywnych relacji w grupie.

Celem szkolenia było przygotowanie pedagogów i psychologów ze szkół i poradni do samodzielnego realizowania TPS dla dzieci poszkodowanych na terenie swoich placówek.

Z badań FDDS wynika, że ok. 14% dzieci w polskich szkołach doświadcza przemocy ze strony rówieśników w sposób częsty i regularny. Długofalowe doświadczenie przemocy ma bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie dziecka – może powodować choroby somatyczne, depresję, obniżone poczucie własnej wartości, spadek motywacji, izolację społeczną.

Szkolenie zostało zrealizowane z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Logo partnerów
Grupa szkoleniowa podczas warsztatów "Trening Pewności Siebie" 28-29.09.2023
Grupa szkoleniowa podczas warsztatów "Trening Pewności Siebie" 28-29.09.2023
Trenerka szkolenia: Joanna Węgrzynowska

Ostatnia aktualizacja: 16 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa