Szkolenie e-learningowe „Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole”. III edycja

Photo by borderlys on Foter.com / CC BY
Photo by borderlys on Foter.com / CC BY

Szkolenie e-learningowe „Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole”. III edycja

Zapraszamy do udziału w III edycji szkolenia e-learningowego „Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole”, które odbędzie się w terminie od 17 do 31 sierpnia 2023 r. Adresatami szkolenia są specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz wychowawcy i specjaliści ze szkół i placówek oświatowych.

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych  pracowników szkół i placówek oświatowy z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  • Zapoznanie ze specyfiką lęku jako emocji i jej występowania wśród dzieci i młodzieży.
  • Zapoznanie ze sposobami identyfikacji występowania u dzieci i młodzieży objawów zaburzeń lękowych.
  • Przedstawienie sposobów postępowania w sytuacji podejrzenia występowania zaburzeń lękowych u uczniów.
  • Zaprezentowanie metod wspierania ucznia cierpiącego na zaburzenia lękowe i jego rodziny.
  • Wskazanie sposobów zadbania o własny dobrostan przez osoby dorosłe udzielające wsparcia uczniom.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego w serwisie szkolenia.ore.edu.pl.

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń Uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu oraz nagraniami. Czas realizacji szkolenia wynosi minimum 10 godzin dydaktycznych.

Rekrutacja trwa do 29 sierpnia 2023 r.

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami dot. problematyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dostępnymi na stronie ORE.

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa