Lipcowe szkolenia stacjonarne dla kadry JST

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych samorządowców na ostatnie już w projekcie szkolenia stacjonarne, które odbędą się w miesiącu lipcu 2023r. Jednocześnie przypominamy, że równolegle ze szkoleniami stacjonarnymi realizowane są także szkolenia on-line.

Celem ogólnym szkoleń jest wsparcie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) i dyrektorów szkół/placówek w realizacji zadań oświatowych po pandemii koronawirusa COVID-19.

Proponujemy następujące tematy szkoleń:

  • 10–11 lipca 2023r. temat: „Każda złotówka jest ważna – narzędzia optymalizacji wydatków na oświatę”. Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku,
  • 11–12 lipca 2023r. temat: „ Organizacja i finansowanie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
    z uwzględnieniem roli i zadań specjalistów. Rozwiązania prawne i praktyczne.” Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku,
  • 12–13 lipca 2023r. temat: „Tworzenie przez organy prowadzące i dyrektorów jednostek oświatowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania lokalnej oświaty.”Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku.

Szkolenia stacjonarne trwają 2 dni; pierwszego dnia rozpoczynają się o godzinie 12.00, dnia drugiego kończą się o godz. 13.00. Każde szkolenie trwa 2 dni (razem 12 godzin dydaktycznych) plus przerwy ustalone przez prowadzącego szkolenie. Maksymalna liczba uczestników – 35 osób w grupie.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów i ekspertów z zakresu prawa oświatowego i finansowego. Wszystkie realizowane szkolenia umożliwiają uczestnikom dyskusję oraz wyminę doświadczeń na poruszane tematy.

Szkolenia adresowane są dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania związane z realizacją zadań oświatowych.

Elektroniczne formularze zapisu

W sprawach organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 570-83-42

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Serdecznie zapraszamy !

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa