Szkolenie e-learningowe ABC profilaktyki

Źródło: unsplash.com
Źródło: unsplash.com

Serdecznie zapraszamy specjalistów z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek na bezpłatne szkolenie e-learning dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych/problemowych dzieci i młodzieży.

Szkolenie będzie się odbywać w terminie 27 marca–24 kwietnia 2023 r.

Orientacyjny czas potrzebny na udział w kursie to ok. 5 godzin dydaktycznych.

Zgłoszenia są otwarte do 20 kwietnia 2023 r.

Celem szkolenia będzie poszerzenie wiedzy pracowników oświaty w zakresie profilaktyki szkolnej.

Cele szczegółowe:

  • dostarczenie podstawowych informacji dotyczących profilaktyki,
  • zapoznanie z cechami programów profilaktycznych dobrej jakości,
  • dostarczenie informacji na temat co działa a co nie działa w profilaktyce,
  • zapoznanie z założeniami profilaktyki szkolnej i dla rodziców.

Elektroniczny formularz rejestracji

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń, do osób zakwalifikowanych zostaną rozesłane mailowe zaproszenia do udziału w kursie.

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa