Badania dotyczące problemowego używania internetu przez młodzież

12 sierpnia o 15:00 zapraszamy na konferencję on-line prezentującą wyniki badań skoncentrowanych na aspektach korzystania z Instagrama, Facebooka oraz komputerowych gier akcji i dostarczają nowych informacji, które mogą być wykorzystane w planowaniu działań profilaktycznych i edukacyjnych ukierunkowanych na świadome ich używanie. Dr hab. Aneta Przepiórka oraz dr Emilia Zabielska-Mendyk z Katedry Psychologii Emocji i Motywacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprezentują wyniki następujących badań:

  • Przekonania o sobie, zachowania zdrowotne a ocena ciała: moderująca rola uzależnienia od Instagrama;
  • Zaangażowanie w komputerowe gry akcji, a uzależnienie od gier komputerowych;
  • Psychologiczne uwarunkowania cyberprzemocy a problematyczne korzystanie z portali społecznościowych.

Wydarzenie organizują Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i Fundacja Inspiratornia. Badania zostały zrealizowane na zlecenie Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministra Zdrowia.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdą Państwo na Facebooku.

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa