Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2021 r.

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2021 r., w 40-godzinnych szkoleniach uczestniczyły 1882 osoby.

Programem objęto ok. 112 placówek oświatowych, w których zorganizowano 116 grup szkoleniowych. Wzięły w nich udział 1502 osoby, w tym 1340 rodziców i 162 nauczycieli, w tym:

  • szkolenia w zakresie I części programu objęły ok. 96 placówek oświatowych, zorganizowano 101 grup szkoleniowych. Wzięły w nich udział 1322 osoby, w tym 1184 rodziców i 138 nauczycieli.
  • Szkolenia w zakresie II części programu objęły 2 placówki oświatowe, zorganizowano 9 grup szkoleniowych. Wzięło w nich udział 116 osób, w tym 108 rodziców i 8 nauczycieli.
  • Szkolenia w zakresie III części programu objęły ok. 14 placówek oświatowych, zorganizowano 6 grup szkoleniowych. Wzięły w nich udział 64 osoby, w tym 48 rodziców i 16 nauczycieli.

Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto w sumie w 37 grupach 380 osób z ok. 190 placówek oświatowych:

  • w zakresie I części: w 23 grupach brały udział 234 osoby – realizatorzy programu z ok. 121 placówek oświatowych.
  • w zakresie II części: w 7 grupach brały udział 72 osoby – realizatorzy programu z ok. 32 placówek oświatowych.
  • w zakresie III części: w 7 grupach brały udział 74 osoby – realizatorzy programu z ok. 37 placówek oświatowych.

Założenia i idee programu zaprezentowano podczas 33 rad pedagogicznych, których odbiorcami było  2514 rodziców i 627 nauczycieli z placówek oświatowych różnego szczebla.

W ramach doskonalenia kompetencji i utrzymania standardów upowszechniania programu 7 realizatorów programu otrzymało certyfikat oraz rekomendację ORE do prowadzenia zajęć.

Trenerzy programu przeprowadzili 17 superwizji, w których wzięło udział 170 realizatorów ze 133 placówek.

Realizatorzy programu w 15 grupach wsparcia objęli swoją pomocą 177 uczestników warsztatów (127 rodziców i 50 nauczycieli).

Ponadto w prasie lokalnej i w internecie ukazało się 6 artykułów dotyczących oddziaływań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych związanych z upowszechnianiem programu. Program promowano także podczas 3 konferencji oraz 12 wystąpień , relacjonowanych m.in. na platformy Teams i Zoom.

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest realizowany i upowszechniany także poza granicami Polski – na Litwie i w Rosji.

Upowszechnianie programu w latach 2007–2021 w Polsce:

RokGrupy podstawoweProfesjonaliściKonferencje, seminaria
2021116 grup 1502 osoby37 grup 380 osób3 konferencje – seminarium
2007–20203941 grup 74 270 osób705 grup 9 559 osób180 konferencji 123 seminaria
Razem4057 grup 75 772 osób742 grupy 9 939 osób183 konferencje 123 seminaria

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa