Szkolenie e-learningowe „Przywracanie ucznia szkole”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym „Przywracanie ucznia szkole”.

Termin szkolenia: 7–15 grudnia 2021 r.

Rekrutacja trwa do 12 grudnia 2021 r.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników oświaty realizujących zadania i działania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego placówki, szczególnie w zakresie pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem szkolnym.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych pracowników oświaty.

Zależy nam na:

  • poszerzaniu wiedzy w zakresie rozpoznawania sytuacji uczniów zagrożonych niedostosowaniem szkolnym (rola konceptualizacji);
  • poszerzaniu wiedzy w zakresie udzielania pomocy uczniom przejawiającym symptomy niedostosowania szkolnego.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl).

Kurs składa się z nagranego przez Mateusza Wilińskiego oraz Piotra Wilińskiego wykładu oraz publikacji dotyczącej programu wychowawczo-profilaktycznego. Czas przewidziany na realizację szkolenia to ok. 8 godzin dydaktycznych.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

  1. Niedostosowanie szkolne.
  2. Metoda analizy interakcyjnej sytuacji ucznia.
  3. Metoda analizy procesualnej funkcjonowania ucznia.
  4. Planowanie pomocy uczniowi przejawiającemu symptomy niedostosowania szkolnego.
  5. Rola nauczyciela.

Szkolenie jest poszerzoną edycją kursu e-learningowego „Przywracanie ucznia szkole” realizowanego w ORE w terminie 2–11 sierpnia 2021r. Do wykładu załączona została publikacja dotycząca programu wychowawczo-profilaktycznego.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się na nie przez platformę www.szkolenia.ore.edu.pl .

Wszystkie zapisane osoby, które spełniają kryteria dotyczące adresatów szkolenia otrzymają od kierownika formy doskonalenia przesłane drogą mailową zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania.

Wszystkie szczegóły zawarte są w sylabusie szkolenia.

Kontakt: Jolanta Zawór, e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa