Szkolenie e-learningowe „Przywracanie ucznia szkole”

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym z zakresu wspierania oddziaływań wychowawczych „Przywracania ucznia szkole”.

Termin szkolenia: 211 sierpnia 2021 r.

Rekrutacja trwa do 9 sierpnia 2021 r.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów ze szkół i placówek.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji wychowawczych pracowników oświaty.

Zależy nam na:

  • poszerzaniu wiedzy w zakresie rozpoznawania sytuacji uczniów zagrożonych niedostosowaniem szkolnym (rola konceptualizacji);
  • poszerzaniu wiedzy w zakresie udzielania pomocy uczniom przejawiającym symptomy niedostosowania szkolnego.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE (e‐kursy.ore.edu.pl).

Kurs składa się z nagranego przez ekspertów wykładu oraz udostępnionego materiału edukacyjnego nawiązującego do prezentowanych treści. Czas przewidziany na realizację szkolenia to ok. 5 godzin dydaktycznych.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się na nie przez platformę szkolenia.ore.edu.pl.

Wszystkie zapisane osoby, które spełniają kryteria dotyczące adresatów szkolenia otrzymają od kierownika formy doskonalenia przesłane drogą mailową zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania.

Wszystkie szczegóły zawarte są w sylabusie szkolenia.

Rekrutacja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Kontakt: Jolanta Zawór, e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl

Zachęcamy także do zapoznania się z publikacją

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa