Kolejna edycja szkolenia e-learningowego „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 1-30.07.2021 r.

Cele szkolenia:

  • dostarczenie informacji dotyczących zjawiska dręczenia
  • dostarczenie informacji dotyczących reakcji świadków w sytuacji dręczenia
  • zapoznanie z czynnikami, które sprzyjają reagowaniu w sytuacji przemocy rówieśniczej
  • zapoznanie ze sposobami kształtowania poczucia odpowiedzialności za relacje rówieśnicze.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE.

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy drogą mailową otrzymają zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Rekrutacja jest możliwa do 25.07.2021 r.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Załączniki:

 

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa