Spotkanie sieci – wreszcie w realu!

©-elnur_/Photogenica
©-elnur_/Photogenica

W dniach 14−15 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia „Finansowanie zadań oświatowych − jakość i optymalizacja wydatków”. Uczestnicy sieci po raz pierwszy spotkali się nie online lecz stacjonarnie, w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Przedmiotem spotkania było podsumowanie dotychczasowych prac sieci.

Zagadnienie, nad którym pracowano w pierwszym dniu, dotyczyło koncepcji pracy tworzenia planów finansowych. Problematykę tę przybliżyła Anna Pawełas − skarbnik powiatu wągrowskiego a jednocześnie uczestniczka sieci. Prelegentka podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie planowania oraz monitorowania realizacji budżetu placówek oświatowych. Ta część spotkania wywołała burzliwą dyskusję, gdyż praktyki zarządzania budżetami są różnorodne; jednak ostatecznie problemy, z którymi borykają się samorządowcy, są dość zbliżone.

Uczestnicy mieli także okazję wysłuchania i rozmowy z dr Izabelą Cytlak, pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na temat współpracy uczelni ze środowiskiem samorządowym oraz oświatowym. Dużym zainteresowaniem cieszyła się nowa propozycja Uniwersytetu AKADEMIA DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, która rozpoczęła swoją działalność w tym miesiącu i już po pierwszym spotkaniu zyskała duże uznanie w środowisku oświatowym.

W drugim dniu spotkania wystąpił dr Franciszek Wyrwa – sekretarz Urzędu Gminy w Margoninie. Omawiany temat dotyczył projektu SMUP (Systemu Monitorowania Usług Publicznych) oraz przykładów wskaźnikowej oceny efektywności pracy centrów usług wspólnych. Efektem ożywionej dyskusji było wysunięcie wniosku dotyczącego potrzeby opracowania wskaźników, określających organizację i zarządzanie usługami księgowo-płacowymi w samorządach.

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć omówienia i prób podsumowania edukacji zdalnej.  Aleksandra Kuźniak, dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku, przedstawiła wnioski z opracowanego przez siebie raportu „Jakość zdalnej edukacji – perspektywa przetrwania czy zmian modelu nauczania?”.

Pierwsze spotkanie stacjonarne po okresie wyłączenia spowodowanego pandemią wskazało na wiele problemów, które nie zostały jeszcze poruszone lub w niewystarczającym zakresie omówione. Dotyczy to między innymi zmian w prawie oświatowym, o których mówiła Ewa Halska, ekspert w zakresie prawa oświatowego.

Spotkaniu przewodniczyła Aleksandra Kuźniak – koordynator sieci „Finansowanie zadań oświatowych − jakość i optymalizacja wydatków”. Kolejne i ostatnie już spotkanie w ramach pracy sieci odbędzie się 14 i 15 lipca br. również w Sulejówku, na które wszystkich uczestników sieci serdecznie zapraszamy.

 

Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa