Komunikat w sprawie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach i społecznościach lokalnych

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w sprawie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży  w szkołach i społecznościach lokalnych.

W komunikacie znajdują się eksperckie analizy na temat potrzeb i zaleceń dotyczących działań w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19. Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie PARPA.

Ostatnia aktualizacja: 24 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa