„Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria Diagnoza Profilaktyka Terapia” – nowa publikacja

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria Diagnoza Profilaktyka Terapia”. Publikacja zawiera m.in. podstawy teoretyczne uzależnień behawioralnych, porusza problem agresji elektronicznej wśród młodzieży, opisuje zjawisko rozpowszechniania hazardu wśród młodzieży szkolnej, zawiera również wyniki badań oraz przykłady dobrych praktyk.

Publikacja dostępna jest do pobrania na stronie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (2,6 MB)

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa