Przemoc jak wirus

fot. fdds.pl
fot. fdds.pl

Epidemia COVID-19 to również wzmożona przemoc i wykorzystywanie seksualne dzieci. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię „Pandemia przemocy”, której celem jest zapobieganie przemocy wobec dzieci i zachęcenie do reagowania w sytuacji ich krzywdzenia. W czasie epidemii trzeba dobitnie podkreślić znaczenie ochrony dzieci.

Najnowsze badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wskazują, że w czasie pandemii (od połowy marca do końca czerwca br.) 27% dzieci i młodzieży doświadczyło co najmniej jednej z 12 badanych form krzywdzenia. Co dziesiąte dziecko (11%) doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej. Tyle samo doświadczyło wykorzystywania seksualnego (10%). Co ważne, 1 dziecko na 11 przyznało, że nie ma nikogo, kto mógłby zaoferować mu wsparcie w trudnej sytuacji.

Więcej o kampanii

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji zamieszczono materiały autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej „Ujawnienie przez dziecko wykorzystywania seksualnego pracownikowi oświaty. Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty”. Publikacja dotyczy istotnego i równocześnie delikatnego tematu, a omawiane są w niej najważniejsze zagadnienia, z jakimi powinien zapoznać się każdy nauczyciel, wychowawca, opiekun czy pedagog szkolny. Autorki przedstawiają zagadnienie wykorzystywania seksualnego, charakteryzują postawy sprawców i ofiar. Publikacja ma charakter nie tylko teoretyczny, poglądowy, lecz także może służyć pomocą np. w opracowaniu szkolnych procedur interwencyjnych.

Zapraszamy do lektury!

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa