Poszukujemy 4 moderatorów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla JST

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER poszukuje 4 moderatorów sieci współpracy adresowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Sieć współpracy i samokształcenia to zespół pracowników oświaty (samorządowców), reprezentujących różne jednostki samorządu terytorialnego, współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia/eń.

Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań osobistych. Członkowie sieci korzystają z własnej wiedzy, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem moderatora sieci współpracy i samokształcenia.

Sieci są adresowane maksymalnie do około 30 osób – pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania oświatowe w swoich jednostkach.

Działalność sieci zorganizowana jest na platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl

Szczegóły naboru wraz z formularzem aplikacyjnym znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Zapraszamy do składania ofert.

Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa