Oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne realizowane podczas edukacji zdalne

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium „Oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne realizowane podczas edukacji zdalnej”, które odbędzie się 4 grudnia 2020 r.

Do udziału w webinarium zapraszamy dyrektorów szkół, specjalistów szkolnych, wychowawców klas, pracowników doskonalenia nauczycieli, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Celem webinarium jest zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie, m. in.:

  • roli nauczycieli w wychowaniu uczniów – możliwości oddziaływania podczas edukacji zdalnej.
  • standardów działań profilaktycznych i możliwości przeciwdziałania zachowaniom problemowym uczniów podczas edukacji zdalnej.
  • praktycznych sposobów oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych na dzieci i młodzież w kontakcie online.

Czas trwania webinarium: 2 godziny dydaktyczne.

Miejsce realizacji webinarium ─ platforma ClickMeeting, w godzinach 10.00 -11.30.

Osoby zakwalifikowane na webinarium dostaną mail z linkiem do wydarzenia.

Rekrutacja na webinarium za pomocą formularza elektronicznego

Wychowawcza funkcja szkoły oraz edukacja uczniów wymaga dużego zaangażowania wszystkich dorosłych pozostających w kontakcie interpersonalnym z uczniem, między innymi wychowawcy klasy czy pedagoga szkolnego. Każda forma kontaktu daje możliwości wzmacniania relacji interpersonalnych, budowania pozytywnego klimatu spotkania – lekcji, czy rozmowy. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży wymaga pracy w każdym środowisku edukacyjnym, domowym i szkolnym.

Do prowadzenia webinarium zaproszona została dr Karolina Kmiecik–Jusięga, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ignatianum w Krakowie. Od lat współpracuje ze szkołami, wykłada także na temat profilaktyki szkolnej. Po 60 minutowym wykładzie będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na zadawane na czacie pytania.

Materiały ORE z zakresu wychowania i profilaktyki

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa