Ankieta dla samorządowców – samoocena polityki finansowania edukacji włączającej

Zachęcamy samorządowców do zapoznania się i wypełnienia ankiety do samooceny polityki finansowania edukacji włączającej na różnych poziomach. Zaprezentowane narzędzie wpisuje się
w szerszy nurt działań i konsultacji prowadzonych już od lutego 2020 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczących opracowania w Polsce nowych regulacji prawnych na rzecz podnoszenia jakości edukacji wszystkich uczących się.

Ankieta została przygotowana przez Europejską Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, która finansowana jest przez ministerstwa edukacji krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej za pośrednictwem dotacji w ramach programu operacyjnego Erasmus+ Unii Europejskiej.

Zaprezentowane narzędzie zostało zaadoptowane do warunków polskich przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierunkiem prof. Zenona Gajdzicy.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne uczestnictwo w trwających konsultacjach
i wypełnienie ankiety elektronicznej.

Ankieta jest anonimowa. Zagregowane wyniki z wypełnionych ankiet zostaną wykorzystane do dalszych prac nad ankietą oraz m.in. przeglądu aktualnej sytuacji związanej z zasadami finansowania edukacji dla wszystkich uczących się. Ankieta będzie aktywna do 30 listopada 2020r.

Aby wypełnić ankietę, wystarczy wejść w powyższy link (nie trzeba pobierać ankiety na komputer)
a następnie stosować się do instrukcji zawartych przy poszczególnych pytaniach. Ważne, aby pamiętać o wypełnianiu tych pól, które umożliwią przechodzenie na kolejne strony ankiety.

Wypełniając ankietę, macie Państwo wpływ na kształt przyszłych rozwiązań w zakresie polityki finansowania edukacji włączającej w naszym kraju. Warto zatem skorzystać z tej możliwości.

W załączeniu szczegółowy opis przygotowanego narzędzia przygotowany przez Europejską Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, w materiale pt. „ Zasady finansowania systemu edukacji włączającej. Narzędzie do przeglądu autorskiego dotyczącego zasad finansowania.”

 

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa