Szkolenie „Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole” – II edycja

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Zapraszamy do udziału w II edycji szkolenia e-learningowego „Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole”. Kierujemy je do nauczycieli i specjalistów ze szkół, placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie odbędzie się w terminie 27 października – 17 listopada 2020 r.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji dotyczących specyfiki zjawiska depresji wśród dzieci i młodzieży. W treści szkolenia przedstawione zostały symptomy depresji, sposoby reagowania w szkole i placówce na zjawisko depresji. Uwzględniono funkcjonowanie w warunkach pandemii i w formie kontaktu zdalnego. Nauczyciele potrzebują zadbać o siebie i o swoich uczniów, a to szkolenie ma na celu rozszerzenie ich wiedzy i kompetencji w zakresie wspierania ucznia cierpiącego na depresję i jego rodziny.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE.

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy drogą mailową otrzymają zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia.

Rekrutacja trwa do 13 listopada 2020 r.

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami z problematyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dostępnymi na naszych stronach ORE, jak również z materiałami wypracowanymi w ramach kampanii społecznych:

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa