Szkolenie „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Zapraszamy na IV edycję szkolenia e-learningowe „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 19.10-20.11. 2020 r.

Cele szkolenia:

  • zapoznanie ze specyfiką uzależnień behawioralnych,
  • zapoznanie z koncepcjami uzależnień behawioralnych,
  • zapoznanie ze sposobami rozpoznawania problemu związanego z uzależnieniem behawioralnym,
  • zapoznanie ze skutecznymi działaniami profilaktycznymi.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE.

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Rekrutacja jest możliwa do 16.11.2020 r.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Na potrzeby szkolenia zostały opracowane prezentacje multimedialne wraz z nagraniem dźwięku. Sprzęt, z którego będzie korzystać uczestnik szkolenia, musi więc być wyposażony w sprawne głośniki.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa