Szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. Kurs przeznaczony jest dla dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli.

Termin szkolenia: 19 października do 6 listopada 2020 r.

Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe

  • Przygotowanie dyrektorów, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia i pracowników placówek doskonalenia do podjęcia w szkołach działań dla tworzenia własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
  • Podnoszenie kompetencji oraz zwiększenie umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania oraz ewaluacji działań podejmowanych w szkołach na bazie modelu szkoły promującej zdrowie.
  • Ustalenie etapów prac oraz zakresu działań, jakie szkoły mogą prowadzić w ramach polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej (na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb).
  • Wyposażenie uczestników szkolenia w materiały pomocnicze do realizacji projektu „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”
  • Podniesienie wiedzy uczestników w zakresie kształtowania pozytywnego obrazu ciała u dziecka i nastolatka.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapisały się na nie przez platformę szkolenia.ore.edu.pl Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w szkole lub w placówce doskonalenia nauczycieli.

Rekrutacja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego jest możliwa do 29 października 2020 r.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Zaświadczenia dostępne będą do samodzielnego pobrania po zakończeniu szkolenia tj. po 6 listopada 2020 r. Informację o możliwości pobrania zaświadczenia wraz z instrukcją jego pobrania otrzymają osoby, które uzyskają minimum 40 z 60 punktów z testu końcowego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa