Szkolenie „Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole”

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia e-learningowe „Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole”. Kierujemy je do nauczycieli i specjalistów ze szkół i placówek, placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie odbędzie się w terminie 29 czerwca – 10 lipca 2020 r.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji dotyczących specyfiki zjawiska depresji wśród dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z symptomami depresji z uwzględnieniem funkcjonowania w warunkach pandemii oraz prezentacja sposobów reagowania w szkole i placówce na zjawisko depresji, z uwzględnieniem kontaktu zdalnego.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE.

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy drogą mailową otrzymają zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia.

Rekrutacja trwa do 8 lipca 2020 r.

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami z problematyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dostępnymi na naszych stronach ORE, jak również z materiałami wypracowanymi w ramach kampanii społecznych:

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa