Szkolenia on-line dla samorządowców

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Poszukując nowych, bezpiecznych metod pracy w dobie pandemii COVID-19, ale także wychodząc naprzeciw pojawiającym się potrzebom i wyzwaniom − uruchomiliśmy dla samorządowców szkolenie on-line dotyczące wykorzystania platformy współpracy do zarządzania szkołą oraz organizowania współpracy JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) z dyrektorami szkół i przedszkoli.

Pierwsza cześć szkolenia została zrealizowana w 5 grupach w czerwcu 2020 r. w terminach: 8.06, 10.06. (2 grupy), 15.06. oraz 29.06.2020 r. Łącznie w pierwszej części uczestniczyło 75 samorządowców. Zachęcamy do uczestnictwa w drugiej części szkolenia.

Celem drugiej części szkolenia jest doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania platformy Office 365 w zarządzaniu i organizowaniu współpracy w JST.

Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne.

Maksymalna liczba uczestników: 20 osób w grupie.

Terminy szkolenia − część II:

  • 6.07.2020 r. – grupa 1 (12.00−15.00)
  • 7.07.2020 r. – grupa 2 (9.00−12.00)
  • 7.07.2020 r. – grupa 3 (12.15−15.15)
  • 8.07.2020 r. – grupa 4 (9.00−12.00)
  • 10.07.2020 r. − grupa 5 (12.45−15.45)

W szkoleniu mogą wziąć udział tylko te osoby, które były uczestnikami pierwszej części szkolenia.

W sprawach organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 570 83 42.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa