Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 – e-book dla nauczycieli

Rekomendujemy zapoznanie się z opracowaniem „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele” pod redakcją naukową Jacka Pyżalskiego. Jest to zbiór czternastu artykułów napisanych przez specjalistów, wydany w formie bezpłatnego ebooka przez EduAkcję. Jego celem jest zaproponowanie praktycznych i użytecznych zaleceń dla nauczycieli prowadzących pracę zdalną. Opracowanie przybliża zagadnienia sytuacji psychologicznej uczniów, ich rodzin i samych nauczycieli w sytuacji epidemii oraz zmiany sposobu nauczania i kontaktowania się ludzi. Opisane zostały także zagadnienia nierówności cyfrowych, prowadzenia edukacji online z uwzględnieniem jej ograniczeń oraz możliwości. Inspiracją do stworzenia tego materiału był wydany przez UNESCO 15 marca 2020 r. raport Thinking about Pedagogy in an Unfolding Pandemic, zawierający informacje o prowadzeniu edukacji w czasie pandemii.

Partnerami przedsięwzięcia są: Centrum Edukacji Obywatelskiej, EduGadki, Fundacja INNOPOLIS, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Neurodydaktyka doktora Kaczmarzyka, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Centrum Interwencji Kryzysowej dla 4 Młodzieży RE-START, Superbelfrzy RP oraz Tarnowska Akademia Nauki.

 

Ebook „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19” można pobrać ze strony EduAkcja.

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa