Szkolenie „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego” – IV edycja

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy na czwartą już edycję szkolenia  e-learningowego „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego”. Celem kursu jest  wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów szkolnych oraz z placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

Podczas kursu zostanie zaprezentowana Metoda Wspólnej Sprawy według Kena Rigbiego, która jest przykładem  interwencji w sytuacji przemocy rówieśniczej.

Zapisy na szkolenie odbywają się za pomocą formularze elektronicznego na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń do osób zakwalifikowanych zostaną rozesłane mailowe zaproszenia do udziału w kursie wraz z kodem oraz instrukcją logowania na platformie
e-learningowej ORE.

Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi z zakresu profilaktyka agresji i przemocy, znajdującymi się na stronie internetowej ORE.

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa