Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2019

Wydział Wychowania i Profilaktyki zbiera dane dotyczące upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2019 roku.


Okres sprawozdawczy: 1.01.2019-31.12.2019
Termin nadsyłania sprawozdań: 15.01.2020
Elektroniczny formularz dostępny jest na stronie:

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa