Szkolenie „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Zapraszamy specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych na szkolenie e-learningowe „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Szkolenie odbędzie się w terminie 2–22.12.2019 r.

Cele szkolenia:

  • zapoznanie ze specyfiką uzależnień behawioralnych,
  • zapoznanie z koncepcjami uzależnień behawioralnych,
  • zapoznanie ze sposobami rozpoznawania problemu związanego z uzależnieniem behawioralnym,
  • zapoznanie ze skutecznymi działaniami profilaktycznymi.

Rekrutacja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Na zgłoszenia czekamy do 18.12.2019 r.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Na potrzeby szkolenia zostały opracowane prezentacje multimedialne wraz z nagraniem dźwięku. Sprzęt, z którego będzie korzystać uczestnik szkolenia, musi więc być wyposażony w sprawne głośniki.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Załączniki:

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi profilaktyki uzależnień, dostępnymi na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa