Zdrowie i zachowania problemowe dzieci i młodzieży: raporty i badania

fot.Adobe Stock
fot.Adobe Stock

Polecamy Państwa uwadze ostatnio wydane publikacje poświęcone zdrowiu i zachowaniom (w tym problemowym) dzieci oraz młodzieży.

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa