Szkolenie „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży – II edycja”

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia e-learningowego „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży”. Kierujemy je do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli i specjalistów ze szkół i placówek. Szkolenie odbędzie się w terminie 3–24 czerwca 2019 r.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji dotyczących specyfiki zjawiska depresji i samobójstw wśród dzieci i młodzieży, sygnałów ostrzegawczych oraz sposobów reagowania.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE.

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy drogą mailową otrzymają zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia.

Rekrutacja trwa do 20.06.2019 r.

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami z problematyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dostępnymi na naszych stronach ORE, jak również z materiałami wypracowanymi w ramach kampanii społecznych:

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa