Szkolenie dla instruktorów programu profilaktycznego Golden Five

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla instruktorów programu profilaktycznego Golden Five, które odbędzie się w dniach 10–12 czerwca 2019 roku w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Szkolenie adresowane jest do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych. Osoby, które ukończą szkolenie mają za zadanie przeszkolić bezpośrednich realizatorów programu GOLDEN FIVE, tj. nauczycieli – wychowawców szkolnych oraz wspierać ich w trakcie realizacji programu w klasach.

Więcej informacji o programie oraz szczegółowych wymaganiach wobec instruktora można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Rejestracja na szkolenie dostępna jest na stronie szkolenia.ore.edu.pl.

 

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa