Pilotaż nowego programu profilaktycznego – zaproszenie dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

fot. stock.adobe.com
fot. stock.adobe.com

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SOPHIA opracowuje program profilaktyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych). Celem programu jest wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego oraz ryzykownym zachowaniom młodzieży.

Koordynator projektu poszukuje i zaprasza do współpracy w pilotażu wychowawców, pedagogów/psychologów szkolnych i nauczycieli, którzy podejmą się przeprowadzenia oraz ewaluacji zajęć z uczniami (obejmującej konsultowanie z autorami proponowanych treści oraz formy zajęć bazujących na gotowych scenariuszach). Nauczyciele biorący udział w pilotażu jako pierwsi w Polsce otrzymają certyfikaty realizatorów. W projekcie uczestniczą eksperci – trenerzy i naukowcy, m.in. Andrzej Kołodziejczyk, Tomasz Kołodziejczyk, Jakub Kołodziejczyk i Jacek Pyżalski.

Nowy program tworzony jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) jako zadanie konkursowe pn. „Opracowanie programu profilaktyki uniwersalnej wspierającego prawidłowy rozwój uczniów”, w ramach funduszy z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.

Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa