Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 8–30 kwietnia 2019 r.

Cele szkolenia:

  • dostarczenie informacji dotyczących dręczenia;
  • dostarczenie informacji dotyczących reakcji świadków w sytuacji dręczenia;
  • zapoznanie z czynnikami, które sprzyjają reagowaniu w sytuacji przemocy rówieśniczej;
  • zapoznanie ze sposobami kształtowania poczucia odpowiedzialności za relacje rówieśnicze.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE.

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy drogą mailową otrzymają zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Rekrutacja jest możliwa do 25.04.2019 r.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Zapisz się na szkolenie!

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapraszamy jednocześnie do zapoznania się z materiałami dotyczącymi agresji i przemocy.

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa