Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i wychowawców” w 2018 r.

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 40-godzinnych szkoleniach w 2018 r. uczestniczyło 3 108 osób.

  • Programem objęto ok. 2 200 placówek oświatowych, w których zorganizowano 214 grup szkoleniowych; wzięło w nich udział 2 301 osób, w tym: 2 062  rodziców i 229 nauczycieli.
  • Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto ok. 500 placówek oświatowych, gdzie w 65 grupach brały udział 807 osoby – realizatorzy programu.

Założenia i idee programu zaprezentowano podczas 63 rad pedagogicznych – w których uczestniczyło 2 648 rodziców i 1 094 nauczycieli z ok. 60 placówek oświatowych różnego szczebla – oraz na 9 konferencjach regionalnych, w których wzięło udział 1 041 nauczycieli oraz 195 rodziców z ok. 75 placówek oświatowych. Zorganizowano także 8 seminariów regionalnych dla realizatorów, w których uczestniczyło 176 osób.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizował konferencję z okazji 25-lecia upowszechniania programu pt. „Szkoła dialogu z dziećmi i nie tylko”, w której uczestniczyły 163 osoby, oraz seminarium dla 38 trenerów programu.

Trenerzy programu przeprowadzili 8 superwizji, w których wzięło udział 39 realizatorów programu. Realizatorzy programu w 25 grupach wsparcia objęli swoją pomocą 172 uczestników warsztatów (154 rodziców i 3 nauczycieli).

Ponadto w prasie lokalnej ukazało się 7 artykułów dotyczących oddziaływań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych związanych z upowszechnianiem programu. Program promowano także w mediach lokalnych – odbyły się 4 wystąpienia. Informacje i filmy pojawiły się na blogach i kanale YouTube.

Upowszechnianie programu w latach 2007–2018

 

Rok Grupy podstawowe Profesjonaliści Konferencje, seminaria
2018

214 grup:

2 301 osób

45 grupy:

807 osoby

9 konferencji

8 seminariów

2007–2017

3 177 grup:

66 146 osób

575 grup:

7 593 osoby

155 konferencji

114 seminariów

Razem

3 391 grup:

68 447 osób

620 grup:

8 400 osób

164 konferencje

122 seminaria

Opracowanie: Maria Talar

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa