Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2018.

Prosimy realizatorów i edukatorów/koordynatorów programu o przygotowanie sprawozdania z realizacji programu w 2018 roku.

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa