Krzywdzenie dzieci w Polsce

72% dzieci w wieku 11–17 lat doświadczyło w swoim życiu co najmniej jednej formy krzywdzenia. Co 6 nastolatek okaleczał się, a 1 na 10 dziewczyn podejmowała próbę samobójczą. Między innymi te wyniki znajdziemy w Ogólnopolskiej diagnozie skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci w Polsce – najnowszym badaniu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Ogólnopolską diagnozę skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziła w październiku i listopadzie 2018 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1155 uczniów w wieku 11–17 lat. To największe w Polsce badanie dotyczące problemu krzywdzenia dzieci i młodzieży, którego celem było określenie skali występowania różnych kategorii krzywdzenia, takich jak przemoc rówieśnicza, przemoc ze strony dorosłych czy wykorzystywanie seksualne. Z raportu badawczego dowiemy się m.in., że:

  • 72% nastolatków doświadczyło co najmniej jednej formy krzywdzenia;
  • 7% badanych podjęło próbę samobójczą (10% dziewczyn);
  • 16% nastolatków okaleczało się;
  • 57% badanych doświadczyło przemocy rówieśniczej;
  • 41% badanych doświadczyło przemocy ze strony bliskich dorosłych;
  • 7% nastolatków doświadczyło wykorzystywania seksualnego.

Co 6. polski nastolatek okaleczał się, a aż 7% badanych podjęło próbę samobójczą. Dziewczyny częściej niż chłopcy wykazywały zachowania autodestrukcyjne – co czwarta okaleczała się (23% vs 8%), a co dziesiąta próbowała się zabić (10% vs 3%).

Najbardziej powszechną kategorią krzywdzenia jest przemoc rówieśnicza, której badani głównie doświadczyli w formie przemocy fizycznej (42%) i psychicznej (29%). Dwa razy rzadziej ofiarami przemocy rówieśniczej stają się dzieci mające osobę, na której wsparcie mogą liczyć.

Aż 41% młodych ludzi doświadczyło przemocy ze strony bliskich dorosłych. Co trzeci nastolatek padł ofiarą przemocy fizycznej (33%), a co piąty – przemocy psychicznej (20%). Co piąty (20%) nastolatek w wieku 13–17 lat miał obciążające doświadczenia seksualne, takie jak słowna przemoc seksualna, werbowanie do celów seksualnych w internecie czy ekshibicjonizm.

W tegorocznym badaniu zapytano również o dysfunkcje w rodzinie, z których najczęściej wskazana to nadużywanie alkoholu przez członków rodziny. Badani, których bliscy nadmiernie spożywali alkohol pięciokrotnie częściej doświadczali przemocy ze strony bliskich dorosłych i trzykrotnie częściej przemocy ze strony rówieśników oraz wykorzystywania seksualnego. Dzieci, które mieszkały z osobą nadużywającą alkoholu dwa razy częściej miały również inne obciążające doświadczenia seksualne.

Więcej informacji na stronie: diagnozakrzywdzenia.pl.

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa