Aplikacja do prognozowania demograficznego dla JST – uaktualniona

Zachęcamy samorządowców do korzystania z uaktualnionej wersji aplikacji do prognozowania demograficznego zapotrzebowania na usługi edukacyjne przedszkolne i szkolne na lata 2012–2030. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna pod adresem: www.prognozademograficzna.ore.edu.pl.

Aplikacja zawiera prognozy dla każdej gminy i powiatu w Polsce i umożliwia:

 • dostęp do danych demograficznych nie tylko na poziomie powiatu,  ale też i każdej gminy,
 • uzyskanie danych w formie tabelarycznej i w formie wykresu,
 • eksportowanie danych do Excela,
 • tworzenie własnych symulacji prognoz demograficznych,
 • podglądanie danych demograficznych dla JST na terenie danego powiatu,
 • dokonywanie zmian danych w aplikacji, w oparciu o własne dane lokalne,
 • korzystanie z pomocy osób, które są autorami aplikacji.

Aplikacja wyposażona jest także w szereg dodatkowych funkcji.  Opracowany na potrzeby aplikacji model wyposażony m.in. w dodatkowe zmienne związane z migracjami edukacyjnymi oraz rozwojem sieci osadniczej pozwala na ocenę skali zachodzących i prognozowanych zmian demograficznych z perspektywy budowania strategii oświatowych w samorządach.

Nowa wersja aplikacji charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Zmodyfikowano założenia edukacyjne i demograficzne uwzględniające zmiany w systemie edukacji (nowa struktura systemu edukacji; ośmioletnie szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe),
 • Zmodyfikowano zawartości i strukturę wszystkich baz danych (ok. 6000 plików bazowych) w celu dostosowania do zmian w systemie edukacji.
 • Zaktualizowano dostępne zakresy danych poprzez dodanie wartości za rok 2017 – dzięki temu w modelu prezentowane są najnowsze informacje dotyczące sieci edukacyjnej oraz zjawisk demograficznych. Użytkownicy mogą posługiwać się najaktualniejszymi dostępnymi wartościami prezentowanych w aplikacji danych zastanych.
 • Uwzględniono zmiany w systemie edukacji – prognoza liczby uczniów uwzględnia zmienny udział 6-latków w szkołach podstawowych. Dzięki temu prognoza będzie miała bardziej realny i odpowiadający rzeczywistości wynik.

W nowej aplikacji uwzględnione zostały także zmiany w podziale terytorialnym kraju. Dzięki aktualizacji wszystkich danych użytkownicy otrzymują najnowsze informacje, w obszarze zarówno edukacji, jak i demografii, bez konieczności własnoręcznego dodawania danych. Same zmiany wartości współczynników używanych do stworzenia prognozy również nie wymagają podejmowania jakichkolwiek czynności ze strony użytkownika.

Samorządowców, którzy dotychczas nie korzystali z aplikacji zachęcamy i przypominamy;

 1. Po wpisaniu adresu www.prognozademograficzna.ore.edu.pl można uzyskać jedynie częściowy dostęp do aplikacji, aby jednak w pełni wykorzystać jej możliwości i otrzymać dostęp do indywidualnych danych konkretnej jednostki samorządu terytorialnego, konieczne jest pozyskanie danych dostępowych tj. loginu i hasła. Dane te można uzyskać wysyłając
  e-mail na adres prognoza@ore.edu.pl z prośbą o przesłanie loginu i hasła dla danej JST. Stosowanie zabezpieczeń jest istotne i konieczne, gdyż aplikacja umożliwia personalizację ustawień i założeń używanych w prognozie liczby uczniów i dzieci.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt e-mailowy;

Zachęcamy do korzystania z aplikacji oraz wykorzystywania jej w codziennej pracy JST np. planowaniu, tworzeniu strategii i zarządzaniu lokalnym systemem oświaty.

Aplikacja została opracowana i zaktualizowana przez firmę Public Profits Sp. z o. o. na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Przygotowanie aplikacji współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „ Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym
i lokalnym. Aplikacja była już trzykrotnie aktualizowana o najnowsze dane demograficzne.

W celu jak najefektywniejszego wykorzystania aplikacji – zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami i prezentacjami.

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa