#Alert RCB

W ramach porozumienia o współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i realizacji kampanii społecznej „Alert RCB” udostępniamy materiały edukacyjne – scenariusze zajęć z uczniami. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z oferty szkolenia e-learningowego dotyczącego tych zagadnień.

Celem wspólnej inicjatywy jest podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży o funkcjonowaniu systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert RCB”.

Alert RCB to nowy system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych – wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi na znacznym obszarze. Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu monitoruje sytuację w kraju pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia Alert.

Więcej informacji na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

 

Ostatnia aktualizacja: 2 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa