16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 r. przez Women’s Global Leadership Institute.

Na działania w ramach kampanii zostały wybrane dni między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

Polecamy Państwa uwadze „Poradniki dla świadka przemocy” dostępne na stronie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Czytaj więcej

 

Porada nr 1.

Zapytaj osobę pokrzywdzoną, jak możesz jej pomóc.

To proste pytanie sprawi, że osoba pokrzywdzona poczuje autentyczne wsparcie, a to – zwłaszcza na wstępnym etapie radzenia sobie w sytuacji przemocy – jest bardzo ważne.

Czytaj więcej…

Porada nr 2.

Pamiętaj o granicach własnej odpowiedzialności.

Każda reakcja na przemoc jest lepsza niż brak reakcji. Pamiętaj, że nie musisz rozwiązać całego problemu samodzielnie. Czasem wystarczy powiadomić o sytuacji inne instytucje lub okazać empatię osobie pokrzywdzonej.

Czytaj więcej…

Porada nr 3.

Przemoc to nie tylko bicie.

Przemoc fizyczna jest najbardziej widoczna, ale osoby pokrzywdzone mówią, że najbardziej bolesna była przemoc psychiczna, określana jako „cichy zabójca”.

Czytaj więcej…

Porada nr 4.

Przemoc nie jest prywatną sprawą.

Znęcanie się nad osobą najbliższą jest przestępstwem opisanym w art. 207 kodeksu karnego. Każdy, kto się o niej dowiedział, ma obowiązek reagowania. Organy państwa powinny się zajmować takimi sytuacjami w trybie „z urzędu”.

Czytaj więcej…

 

#ZmieńMyślenie z AVON

Polki czują się bezpiecznie w swoim otoczeniu, ale tylko niewiele więcej niż połowa z nich wierzy w skuteczność systemu prawnego, gdy doświadcza niefizycznych form przemocy – hejtu w internecie, odcinania od pieniędzy, chorobliwej zazdrości – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji AVON w 15 krajach świata. Dlatego 25 listopada br., z okazji międzynarodowej akcji 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet i Dziewcząt, marka rozpoczyna kampanię #ZmieńMyślenie, która zwraca uwagę na cyberprzemoc, ograniczanie i kontrolę, przemoc ekonomiczną oraz nagabywanie w przestrzeni publicznej.

Czytaj więcej…

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa