Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”

Fot. Fotolia.com
Fot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza na szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”. Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i doskonalenie umiejętności konstruowania, realizowania oraz ewaluowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki. Termin szkolenia: 16–18 kwietnia 2018 r.

20-godzinne, trzydniowe szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pedagogów szkolnych, dyrektorów, wychowawców szkolnych, którzy opracowują program w swoich szkołach.

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez rejestrację online: www.szkolenia.ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń do osób zakwalifikowanych zostaną rozesłane e-mailowe zaproszenia do udziału w szkoleniu.

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa