Zaktualizowany portal Bezpieczna Szkoła+

W 2017 roku Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE zaktualizował portal Bezpieczna Szkoła+ dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Portal prowadzony jest w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej portalu www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl , na której znajdą Państwo wiele ciekawych materiałów oraz działań realizowanych przez różne instytucje.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa