SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „SZKOŁA DLA RODZCIÓW I WYCHOWAWCÓW” w 2017 ROKU

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 40-godz. szkoleniach w 2017 r. uczestniczyły 3 263 osoby:

  • Programem objęto ok 2 500 placówek oświatowych, w których zorganizowano 227 grup szkoleniowych, w których brały udział 2 763 osoby, w tym: 2 348 rodziców i 415 nauczycieli.
  • Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto ok. 500 placówek oświatowych, gdzie w 44 grupach brały udział 563 osób (realizatorów programu).

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 40-godz. szkoleniach w 2017 r. uczestniczyły 3 263 osoby:

  • Programem objęto ok 2 500 placówek oświatowych, w których zorganizowano 227 grup szkoleniowych, w których brały udział 2 763 osoby, w tym: 2 348 rodziców i 415 nauczycieli.
  • Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto ok. 500 placówek oświatowych, gdzie w 44 grupach brały udział 563 osób (realizatorów programu).

Założenia i idee programu zaprezentowano na 172 radach pedagogicznych, w których uczestniczyło 5 731 rodziców i 2 774 nauczycieli z ok. 250 placówek oświatowych różnego szczebla oraz na 14 konferencjach regionalnych, w których uczestniczyło 1 610 rodziców i 1 773 nauczycieli z ok. 350 placówek oświatowych. Zorganizowano 3 seminaria regionalne dla realizatorów, w których uczestniczyły 22 osoby.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizował seminarium dla 20 edukatorów-koordynatorów programu.

Edukatorzy programu przeprowadzili 16 superwizji, w których uczestniczyło 86 realizatorów programu. Realizatorzy programu w 49 grupach wsparcia objęli swoją pomocą 245 absolwentów warsztatów (226 rodziców i 19 nauczycieli).

Ponadto, w prasie lokalnej ukazało się 6 artykułów poświęconych tematyce oddziaływań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych związanych z upowszechnianiem programu oraz 8 wystąpień w mediach lokalnych promujących program. Informacje i filmy pojawiły się na blogach i kanale YouTube.

Upowszechnianie programu w latach 2007-2017

 

Rok Grupy podstawowe Profesjonaliści Konferencje

Seminaria

2017 227 grup:

2 763 osób

44 grup:

563 osób

14 konferencji

4 seminaria

2007-2016 2 950 grupy:

36 383 osoby

531 grup:

7 030 osób

141 konferencje

110 seminariów

Razem: 3 177 grup:

39 146 osób

575 grup:

7 593 osób

155 konferencji

114 seminariów

Opracowanie: Maria Talar

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa