Poszukujemy 2 trenerów do realizacji działań w projekcie polegających na przeprowadzeniu spotkań ds. sieci współpracy dla przedstawicieli JST

Ośrodek Rozwoju Edukacji beneficjent projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2007-2013

poszukuje 2 trenerów do przygotowania i przeprowadzenia spotkań ds. sieci współpracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

 

Więcej informacji w załącznikach

Załączniki:

Ogłoszenie
Załacznik nr 1 – formularz aplikacyjny

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa