Podsumowujemy II etap „Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki”

Zakończyliśmy II etap szkoleń przygotowujących ekspertów do wdrażania reformy w obszarze wychowania i profilaktyki w szkole/placówce, od roku szkolnego 2017/2018. Spotkania zostały opracowane i przeprowadzone przez ORE na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”.

Wydział Wychowania i Profilaktyki zrealizował zadnie w dwóch etapach.

I etap polegał na przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i opracowaniu dla nich materiałów edukacyjnych, w celu wsparcia PDN (placówek doskonalenia nauczycieli) we wdrażaniu reformy edukacji.

Szkolenia odbyły się w terminie kwiecień – maj 2017 roku.

II etap dotyczył prowadzenia przez przeszkolonych w ORE nauczycieli-konsultantów i doradców metodycznych szkoleń dla pracowników oświaty, na terenie całej Polski. Spotkania odbyły się w terminie maj – wrzesień 2017 roku.

Szkolenia zostały przeprowadzone we wszystkich województwach przez 111 nauczycieli-konsultantów i doradców metodycznych (przeszkolonych wcześniej przez ORE), z 72 placówek doskonalenia nauczycieli, wskazanych przez kuratora oświaty.

Ogółem odbyło się 587 szkoleń i konferencji, w których brało udział 20 998 osób z 7 055 placówek oświatowych. Najwięcej szkoleń przeprowadzono w województwie podkarpackim (112 szkoleń). Największą liczbę osób objęto szkoleniami w województwach: śląskim (2 899 osób), podkarpackim (2 696 osób), lubelskim (2 521 osób) oraz kujawsko-pomorskim (1 995 osób).

Większość placówek doskonalenia nauczycieli będzie kontynuowała szkolenia na temat programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oraz zamieści ofertę i materiały szkoleniowe na swoich stronach www.

ORE planuje w 2018 r. szkolenia e-learningowe i stacjonarne z opisanego tematu. Przygotowane zostaną również przykłady i modelowe rozwiązania w zakresie diagnozowania potrzeb, planowania programu wychowawczo-profilaktycznego i profilaktyki zachowań problemowych uczniów – powstanie bank dobrych praktyk.

Sprawozdania

Materiały opracowane podczas programu

Wcześniejsze relacje z odbytych szkoleń

Załączniki:

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa