Komunikat nr 4 – pilotaż dla jednostek samorządu terytorialnego

Zapraszamy na czwarty moduł szkolenia organizowanego w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”,realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji, pomogą one Państwu lepiej przygotować się do kolejnego modułu szkoleniowego.

 1. Przypominamy o realizacji zadania wdrożeniowego nr 3organizacji spotkania dialogowego. Nasze najbliższe spotkanie już tradycyjnie rozpoczniemy od sesji poświęconej omówieniu realizacji zadania wdrożeniowego. Poniżej przypominamy zadanie i wskazujemy sposób jego zaprezentowania. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa prezentacjom uda się stworzyć przestrzeń do wymiany wzajemnych doświadczeń i uczenia się od siebie. Prosimy o precyzyjne zaplanowanie czasu prezentacji, aby wszystkie uczestniczące JST mogły podzielić się swoimi doświadczeniami z debaty.   

Zadanie wdrożeniowe nr 3

Zorganizujcie w swojej gminie spotkanie dialogowe (z dużym gronem interesariuszy: dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele organizacji pozarządowych itd.) poświęcone rozwojowi szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Podsumujcie je i przygotujcie krótką prezentację wniosków ze spotkania w dowolnej formie (plakat, prezentacja multimedialna, film, inne). Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 10-minutowe prezentacje przedstawicieli poszczególnych samorządów.

Przypominamy, że celem spotkania dialogowego jest;

 • zebranie opinii o roli i miejscu edukacji oraz oczekiwań wobec lokalnych placówek oświatowych wszystkich lokalnych podmiotów, które są lub mogą być zainteresowane efektami działań instytucji oświatowych na danym terenie;
 • Przekazanie najważniejszych informacji na temat roli i miejsca oświaty i edukacji w XXI wieku – roli kompetencji kluczowych i wprowadzania zmian w szkołach poprzez procesowe wspomaganie;
 • zebranie materiału, który będzie pomocny do opracowania planu rozwoju oświaty i wspomagania szkół edukacji oraz tworzenia lokalnej koalicji na rzecz rozwoju oświaty (w tym wdrożenia opracowanego planu).

 

 1. Najbliższy IV moduł szkoleniowy to w przeważającej części zajęcia i ćwiczenia praktyczne związane z opracowaniem planu strategicznego. Na zajęciach będziemy bazować na materiałach wypracowanych w jednostkach, dlatego bardzo ważne, jest aby odpowiednio się do tych zajęć przygotować. W załączeniu wysyłamy Wzór planu rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniówz prośbą o wypełnienie zacienionej części wzoru (punkty od 1 do 6).

  Na zajęciach będziemy dalej pracować na tym wzorze, uzupełniając kolejne jego elementy. Brak przygotowanego materiału wstępnego – uniemożliwi/utrudni dalszą pracę podczas zajęć warsztatowych.    
       

 2. Ze względu na fakt, że przechodzimy do pracy nad planem – ważne jest, aby w najbliższym module szkoleniowym uczestniczyły pełne składy osobowe z każdej JST. Tym razem wykluczamy pracę nad dokumentem przez pojedyncze osoby. Prosimy o mobilizację oraz zachęcenie do uczestnictwa w module także szefów jednostek. Praca w zróżnicowanym zespole z pewnością zaowocuje wypracowaniem dokumentu będącego sumą doświadczeń wszystkich jego uczestników. Na co bardzo liczymy.
   
 3. Mając na uwadze wsparcie Państwa w realizacji działań wdrożeniowych, związanych z realizacją procesowego wspomagania w podległych szkołach i placówkach, planujemy przeszkolenie z każdej JST uczestniczącej w pilotażu (po jednej osobie) do realizacji ww. procesowego wspomagania (tzw. wspomagacza) w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”. W tym celu prosimy Państwa o zdiagnozowanie potrzeb w tym zakresie i przekazanie tych informacji p. Piotrowi Matuszakowi do  26 września br. Chodzi o takie osoby, które po ukończeniu szkolenia wesprą Państwa działania związane z wdrożeniem planów strategicznych oraz realizacją procesowego wspomagania w szkołach/placówkach. Mogą to być zarówno pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli czy poradni psychologiczno-pedagogicznych, jak i inne osoby wskazane przez Państwa, które docelowo miałyby podjąć te zadania w przyszłości.      

Termin i miejsce szkolenia:

Czwarty moduł szkolenia odbędzie się w dniach 9–11 października 2017 r. w Warszawie w hotelu Holiday Park, ul. Heroldów 1B, 01-991 Warszawa, tel. +48 511 49 49 49, e-mail: recepcja@hphotel.pl.

Link do strony hotelu: http://www.hphotel.pl/

Kiedy zaczynamy i kończymy:

Od godziny 9:30 – zakwaterowanie uczestników w hotelu

Rozpoczęcie zajęć szkoleniowych – 9 października 2017 r. o godzinie 11:30

Zakończenie modułu obiadem – 11 października 2017 r. o godzinie 14:30

 

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Podczas szkolenia zapewniamy noclegi w pokojach 2-osobowych i wyżywienie wszystkim uczestnikom, a także materiały szkoleniowe oraz opiekę trenerską.

Dojazd do hotelu:

Uczestnicy, którzy przyjadą własnym transportem, mają możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu na hotelowym parkingu.

Osoby, które korzystają z transportu publicznego, mogą dojechać we własnym zakresie komunikacją miejską: metrem do ostatniej stacji MŁOCINY, a następnie autobusem 114 z pobliskiej pętli autobusowej do przystanku MUZEALNA.

Można również skorzystać z oznaczonego autokaru, który zostanie podstawiony pod KINOTEKĘ (Pałac Kultury i Nauki od strony Alej Jerozolimskich) o godzinie 10:15 (ruszy o 10:30) i w ten sposób dotrzeć na nasze szkolenie.

Osoby, które zadeklarowały chęć skorzystania z autokaru po zakończeniu szkolenia, również zostaną odwiezione z hotelu pod Dworzec Centralny w Warszawie.

 

Uwaga osoby, które chcą skorzystać z autokaru prosimy o taką informację na adres e-mail piotr.matuszak@ore.edu.pl do dnia 2 października 2017 r. do godziny 15:00.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zespół projektu

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa