Porozumienie o współpracy z Centrum Szkoleniowym Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Closeup of male hand about to sign a business contract with a fountain pen.
Closeup of male hand about to sign a business contract with a fountain pen.

W dniu 25 lipca 2017 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Szkoleniowym Szkła dla Rodziców i Wychowawców. Jest to już czwarte porozumienie w dwudziestoletniej historii współpracy obu instytucji.

Przedmiotem umowy edukacyjnej jest określenie zasad współpracy Ośrodka oraz Stowarzyszenia w ramach wdrażania ogólnopolskiego programu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, autorstwa Joanny Sakowskiej.

Ośrodek obejmuje nadzór merytoryczny nad działaniami dotyczącymi Programu realizowanymi przez Stowarzyszenie (superwizja, ewaluacja zewnętrzna). Stowarzyszenie zajmie się szkoleniami dla przyszłych realizatorów Programu (psychologów, pedagogów) oraz rodziców i wychowawców

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa