Finansowanie zadań oświatowych – podsumowanie spotkań

Financial advisor and woman meeting in the office, the customer is reading and signing a contract
Financial advisor and woman meeting in the office, the customer is reading and signing a contract

W związku z pracami przygotowawczymi prowadzonymi przez MEN dotyczącymi projektu nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach projektu zorganizowane zostały 3 spotkania dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, zainteresowanych projektowanymi zmianami. Spotkania odbyły się w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku w następujących terminach: 19–20 kwietnia, 15–16 maja i 21–22 czerwca 2017 r. Uczestniczyło w nich łącznie 96 osób z 74 jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkania prowadzili przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej. Tematyka spotkań zawierała:

 1. Omówienie zmian zawartych w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie:
  • dotacji na podręczniki,
  • dotacji udzielanych z budżetów samorządów dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych,
  • naliczania dotacji przedszkolnej,
  • nowych rozwiązań w finansowaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 2. Omówienie zmian zawartych w projekcie ustawy Karta Nauczyciela, w tym w zakresie;
  • awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli,
  • czasu pracy nauczycieli,
  • urlopów (wypoczynkowego i dla poratowania zdrowia),
  • nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem,
  • wynagrodzenia nauczycieli (m.in. likwidacja uprawnień nauczycieli, zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia),
  • innych (tj. usunięcie stanowiska asystenta nauczyciela, objęcie nauczycieli innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące JST przepisami ustawy – Karta Nauczyciela itp.).
 3. Propozycje finansowania zadań oświatowych – omówienie nowego modelu podziału kwoty podstawowej subwencji oświatowej (rozwiązanie konsultowane od kilku miesięcy ze środowiskiem samorządowym, na prośbę JST przesunięte o rok do dalszych analiz).

Zajęcia z samorządowcami realizowane były nie tylko w formie wykładów, ale także w formie dyskusji, wymiany doświadczeń czy konsultowania przedstawionych przez MEN propozycji z przedstawicielami JST. Omówieniu zmian dotyczących nowego modelu podziału kwoty podstawowej subwencji, towarzyszyła – w trakcie warsztatów – możliwość dokonania symulacji wyliczeń finansowych wg nowego modelu. 

W ramach zrealizowanych spotkań, pracownicy MEN zachęcali samorządowców do zgłaszania uwag do przedstawionych propozycji zmian prawnych także po zakończeniu spotkań  za pośrednictwem adresu mailowego: konsultacje.finansowanie@men.gov.pl  

Spotkania odbyły się w ramach projektu Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów realizowanego w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Temat finansowania oświaty – w ramach projektu – zostanie podjęty także w październiku 2017 r. na planowanym seminarium dla samorządowców. Szczegółowe informacje o tym przedsięwzięciu, przekażemy po 15 września 2017 r.

{phocagallery view=category|categoryid=360|limitstart=0|limitcount=8}

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa