Unieważnienie naboru na koordynatora/moderatora sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, informuje, że ze względów proceduralnych unieważnia nabór na koordynatora/moderatora sieci współpracy i samokształcenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy ogłoszenia z 21 czerwca  – termin zgłaszania do 27 czerwca 2017 r.). Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie na  zostanie ponowienie zamieszczone – w możliwie najkrótszym terminie. Zapraszamy do ponownego złożenia ofert.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa