Szkolenie „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza na szkolenie e-learningowe „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego”. Celem kursu jest wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych w zakresie skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

Podczas kursu zostanie zaprezentowana Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego, która jest przykładem interwencji w sytuacji przemocy rówieśniczej.

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez stronę www.szkolenia.ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń do osób zakwalifikowanych zostaną rozesłane zaproszenia do udziału w kursie wraz z kodem oraz instrukcją logowania na platformę e-learningową ORE.

Załączniki:

Sylabus kursu

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa