Szkolenie dla edukatorów-koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo

W dniach 5-7.06.2017 roku w Sulejówku odbyło się szkolenie dla edukatorów-koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” nt. „Dialog motywujący w pracy z nastolatkiem”. Szkolenie poprowadził Zygmunt Medowski.

Program szkolenia:

  1. Przedstawienie podstawowych założeń Dialogu Motywującego.
  2. Prowadzenie rozmowy skoncentrowanej na kliencie.
  3. Nabycie umiejętności posługiwania się technikami motywacyjnymi, w tym praca z oporem.
  4. Nabycie umiejętności stosowania interwencji motywujących.
  5. Wykorzystanie DM w pracy z nauczycielami oraz z uczniami.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa