Poszukujemy moderatora sieci współpracy dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój
szkół i kompetencji kluczowych uczniów”
poszukuje moderatora sieci współpracy
i samokształcenia adresowanej do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa zlecenie w okresie od 1.07.2017r do 28.02.2018r. Termin składania ofert do dnia 27 czerwca 2017r.

Załączniki:

Ogłoszenie
Formularz aplikacyjny

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa